title

Danh sách Ban điều hành khu phố và Tổ dân phố Khu phố 3
Monday, 20/04/2020, 11:47 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ VÀ TỔ DÂN PHỐ

I. BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ

STT

Họ và tên

Chức Danh

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Võ Văn Quang

Trưởng KP

0909.536.159

3A1 đường 882, tổ 4, Kp3

2

Phan Hữu Khánh

Phó KP

0902.050.946

29 đg 836, tổ 5, Kp3

II. TỔ DÂN PHỐ

STT

Họ và tên

Chức Danh

Số điện thoại

Ghi chú

 1.  

Lê Thị Oanh

Tổ phó Tổ 1

0908.267.462

 

 1.  

Trần Văn Trọng

Tổ trưởng Tổ 2

0974.733.627

 

 1.  

Bùi Tấn Lợi

Tổ phó Tổ 2

0902.028.597

 

 1.  

Nguyễn Xuân Dũng

Tổ trưởng Tổ 3

0908.428.201

 

 1.  

Nguyễn Thị Em

Tổ phó Tổ 3

0389.159.034

 

 1.  

Trần Văn Diệp

Tổ trưởng Tổ 4

0919.098.563

 

 1.  

Đặng Ngọc Hải

Tổ phó Tổ 4

0903.802.675

 

 1.  

Đặng Văn Cư

Tổ trưởng Tổ 5

0767.674.471

 

 1.  

Lương Văn Lung

Tổ phó Tổ 5

0797.531.206

 

 1.  

Phạm Văn Có

Tổ trưởng Tổ 6

0932.159.689

 

 1.  

Phan Thị Kim Hà

Tổ trưởng Tổ 7

0939.698.928

 

 1.  

Đặng Văn Ngon

Tổ trưởng Tổ 8

0903.706.416

 

 

# of Views: 461