title

Danh sách Ban điều hành khu phố và Tổ dân phố Khu phố 4
Sunday, 19/04/2020, 12:00 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ VÀ TỔ DÂN PHỐ

I. BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ

STT

Họ và tên

Chức Danh

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Nguyễn Thị Thu Lan

Trưởng KP

0908.017.429

41 đường Gò Cát, kp4

2

Võ Quang Tân

Phó KP

0914.308.176

41/1L, đường Gò Cát, tổ 9, Kp4

II. TỔ DÂN PHỐ

STT

Họ và tên

Chức Danh

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lê Mạnh Hùng

Tổ trưởng Tổ 1

0786.064.530

 

2

Nguyễn Thị Kim Anh

Tổ phó Tổ 1

0907.816.241

 

3

Nguyễn Thị Tươi

Tổ trưởng Tổ 2

0903.724.873

 

4

 

Tổ phó Tổ 2

 

Khuyết

5

Trịnh Thị Nhung

Tổ trưởng Tổ 3

0919.241.853

 

6

Lê Thị Trọng Sơn

Tổ phó Tổ 3

0854.556.030

 

7

Đặng Văn Sỹ

Tổ trưởng Tổ 4

0937.342.115

 

8

 

Tổ phó Tổ 4

 

Khuyết

9

Hoàng Văn Hiền

Tổ trưởng Tổ 5

0903.629.053

 

10

 

Tổ phó Tổ 5

 

Khuyết

11

Nguyễn Văn Lợi

Tổ trưởng Tổ 6

0983.792.247

 

12

 

Tổ phó Tổ 6

 

Khuyết

13

Trần Văn Ẩn

Tổ trưởng Tổ 7

0789.409.662

 

14

Nguyễn Thị Minh Tâm

Tổ phó Tổ 7

0907.555.668

 

15

Nguyễn Văn Toản

Tổ trưởng Tổ 8

0932.668.609

 

16

 

Tổ phó Tổ 8

 

Khuyết

17

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Tổ trưởng Tổ 9

0935.042.874

 

18

 

Tổ phó Tổ 9

 

Khuyết

19

Đặng Thị Tháng

Tổ trưởng Tổ 10

0909.255.080

 

20

 

Tổ phó Tổ 10

 

Khuyết

 

 

 

 

# of Views: 895