title

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Thursday, 14/01/2021, 09:36 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan

ban hành

Lĩnh vực

1

1.002252.000.00.00.H29

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

2

1.002271.000.00.00.H29

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

3

1.002363.000.00.00.H29

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

4

1.002429.000.00.00.H29

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

5  

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần)

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

6  

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (Trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần)

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

7

1.002440.000.00.00.H29

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

8

1.003423.000.00.00.H29

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

9

1.006779.000.00.00.H29

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

10

1.002519.000.00.00.H29

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

11

1.002305.000.00.00.H29

Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

12

1.002410.000.00.00.H29

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

13

1.003351.000.00.00.H29

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

14

1.003337.000.00.00.H29

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

15

2.001382.000.00.00.H29

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

16

1.001257.000.00.00.H29

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

17

1.003057.000.00.00.H29

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

18

2.001157.000.00.00.H29

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

18

2.001396.000.00.00.H29

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

20

1.002745.000.00.00.H29

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

21

1.005387.000.00.00.H29

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

22

1.003337.000.00.00.H29

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

23  

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi)

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

24  

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, còn trong tuổi lao động (nữ dưới 55 tuổi, nam dưới 60 tuổi).

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Người có công

# of Views: 95