title

Gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7, 8/2021 vào cùng một kỳ chi trả
Tuesday, 29/06/2021, 04:14 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/6, BHXH Việt Nam có Công văn số 1806/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 7, tháng 8 năm 2021.

Theo Thông báo số 167/TB VPCP ngày 23/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch bệnh Covid-19 tại nước ta đang tiếp tục được kiểm soát, nhưng cục bộ tại một số địa phương như TP.HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương đang diễn biến phức tạp, khó dự báo; một số tỉnh có nguy cơ cao có thể bùng phát bất kỳ khi nào ở bất cứ đâu.

Zalo

Vì vậy, để công tác chỉ trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp, cũng như phát huy tinh thần trách nhiệm cùng cả hệ thống chính trị phòng chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7 và tháng 8/2021 vào cùng một kỳ chi trả.

2. BHXH tỉnh phối hợp cùng với Bưu điện tỉnh căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh của từng địa phương, địa bàn xây dựng phương án tổ chức chi trả cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn theo đúng mục tiêu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh tiếp tục thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Mục 2, 3 Công văn số 1135/BHXH-TCKT ngày 29/4/2021 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thì phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.

TH

Nguồn: BHXH TPHCM

# of Views: 19