title

Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động đảm bảo các biện pháp phòng dịch Covid-19
Sunday, 26/04/2020, 13:26 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ công văn số 823/BQLATTP-QLLĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 về hướng dẫn tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở ăn uống cần thực hiện các quy định nhằm đảm bảo các biện pháp phòng dịch Covid-19.

UBND phường Phú Hữu hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố: người kinh doanh, chế biến phải mang các phương tiện bảo hộ an toàn thực phẩm và phòng dịch (khẩu trang, găng tay, nón, tạp dề) và đảm bảo khoảng cách giữa hai khách tối thiểu là 1 mét.

2. Đối với các cơ sở (cửa hàng, quầy hàng, quán ăn, quán giải khát, nhà hàng, căng tin cơ quan, bệnh viện): Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được hoạt động khi đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Các cơ sở cần thực hiện các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 (ban hành kèm Quyết định số 1369/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020). Các đơn vị tiêu chí an toàn đạt dưới 50% sẽ không được hoạt động. Các đơn vị đạt từ 50% đến 100% và các tiêu chí đánh giá 5, 9 và 10 đều đạt hoặc có thực hiện sẽ được hoạt động.

- Đánh giá Tiêu chí an toàn (TCAT) được tính : TCAT= (TP1 + TP2 + TP3 + ... + TP10)/100.

- Trong đó: 10 tiêu chí thành phần cụ thể bao gồm:

* Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu có ghi chép theo dõi sổ tự kiểm thực 03 bước; có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn nguyên liệu thực phẩm hoặc hợp đồng cung cấp thực phẩm; Hồ sơ tự công bố (nếu có theo quy định):

- Có đầy đủ: 10 điểm

- Không đầy đủ: 0 điểm

* Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Khu vực nhập hàng, Kho bảo quản thực phẩm đảm bảo có thực hiện việc kê cao thực phẩm; có khu vực bảo quản thực phẩm; có dụng cụ bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; có chế độ theo dõi nhiệt độ bảo quản phù hợp; có chế độ vệ sinh định kỳ đảm bảo sạch; có sắp xếp ngăn nắp; không bị côn trùng xâm nhập:

- Có đầy đủ: 10 điểm;

- Không đầy đủ: 0 điểm.

* Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Khu vực sơ chế có đầy đủ trang thiết bị đảm bảo an toàn sơ chế; cống rãnh phải thông thoát nước, không bị ứ đọng và được che đậy; thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm được kê cao; có dụng cụ thu gom rác thải có nắp đậy; có dụng cụ sơ chế riêng đối với thực phẩm tươi sống:

- Có đầy đủ: 10 điểm;

- Không đầy đủ: 0 điểm.

* Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Khu vực chế biến thực phẩm có trang bị phương tiện phòng chống côn trùng và động vật gây hại; có dụng cụ trang thiết bị chế biến đảm bảo vệ sinh và sử dụng riêng đối với thực phẩm đã qua chế biến; chế biến trên bàn cao cách mặt đất tối thiểu 60 cm; có phương tiện rửa tay cho nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm; có dụng cụ thu gom rác thải có nắp đậy:

- Có đầy đủ: 10 điểm;

- Không đầy đủ: 0 điểm.

* Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Khu vực ăn uống yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu giữa 02 người là 1 mét và diện tích tối thiểu bố trí 3 m2/01 người hoặc chiều cao vách ngăn cố định cách ly giữa 02 người ăn là 1 mét trên bàn ăn trong khu vực phục vụ ăn uống:

- Đạt: 10 điểm;

- Không đạt: 0 điểm.

* Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Khu vực ăn uống thông thoáng; có trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; có dụng cụ làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng 01 lần:

- Có thực hiện: 10 điểm;

- Không thực hiện: 0 điểm.

* Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Bàn ghế phải sát khuẩn thường xuyên trước và sau khi sử dụng:

- Có thực hiện: 10 điểm;

- Không thực hiện: 0 điểm.

* Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Dụng cụ ăn uống có tủ bảo quản riêng; đũa, muỗng, nĩa,., phải được rửa sạch, khô và bao kín; không được để trên bàn khi chưa phục vụ ăn uống:

- Có thực hiện: 10 điểm;

- Không thực hiện: 0 điểm.

* Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Người chế biến, người phục vụ, người vận chuyển phải được đeo khẩu trang; đo nhiệt độ bằng nhiệt kế chuyên dụng cho nhân viên khi vào làm việc và khách khi vào ăn uống:

- Có thực hiện: 10 điểm;

- Không thực hiện: 0 điểm.

* Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Có đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho người chế biến, người ăn, người giao nhận thực phẩm:

- Có thực hiện: 10 điểm;

- Không thực hiện: 0 điểm.

# of Views: 270