title

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Friday, 11/12/2020, 05:14 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

BƯỚC 1

Nhấn vào biểu tượng tra cứu ở góc trên trang chủ trang đăng ký.

 

BƯỚC 2

Nhập thông tin tra cứu, gồm.

  • Mã số đăng ký: là mã đăng ký trực tuyến mà hệ thống trả cho người dùng khi thực hiện kê khai, nộp hồ sơ thành công.

  • Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ thay thế: số giấy tờ tùy thân (Ông/bà đã đăng ký trong tờ khai).

  • Nhập mã xác nhận: là dãy ký tự hiển thị bên dưới. Trường hợp Ông/bà không nhìn rõ ký tự, ông bà bấm vào  để lấy thông tin mã bảo vệ mới..

  • Sau đó nhấn nút [Tra cứu] hoặc nhấn phím [Enter] trên bàn phím máy tính.

 

BƯỚC 3

Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng với thông tin tra cứu vừa nhập.

BƯỚC 4

Sửa thông tin tờ khai (sử dụng khi người dùng muốn chỉnh sửa thông tin tờ khai đã nhập). Người dùng chỉ có thể sửa thông tin tờ khai đã nhập khi bộ phận tiếp nhận chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

  • Bước 4.1: Thực hiện tra cứu thông tin (như hướng dẫn ở bước 1 và bước 2).

  • Bước 4.2: Nhấn nút [Sửa tờ khai] trên màn hình kết quả tra cứu.

BƯỚC 5

Hủy tờ khai (sử dụng khi người dùng muốn hủy yêu cầu). Người dùng chỉ có thể hủy tờ khai khi bộ phận tiếp nhận chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ yêu cầu.

  • Bước 5.1: Thực hiện tra cứu thông tin (như hướng dẫn ở bước 1 và bước 2).

  • Bước 5.2: Nhấn nút [Hủy tờ khai] trên màn hình kết quả tra cứu.

# of Views: 464