Khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Hữu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Hữu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Trang thông tin điện tử - UBND Phường Phú Hữu

title

Khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Hữu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Friday, 24/07/2020, 08:10 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2020 phường Phú Hữu tổ chức khánh thành công trình lắp đặt hệ thống thoát nước, tái lập mặt đường theo hiện trạng tại hẻm 12, đường Gò Cát, khu phố 4 theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Hữu tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện chủ đề năm 2020 "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”

Được sự chấp thuận của Lãnh đạo quận, phường, sự đồng tình của Nhân dân về việc thực hiện công trình hẻm 12 theo phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm". Trong đó, Nhà nước đầu tư hệ thống thoát nước, Nhân dân đóng góp kinh phí tái lập mặt đường.

Ngày 15/5/2020 công trình được khởi công với hiện trạng phần đường có chiều rộng 3 - 5 m, chiều dài 228,93m. Tổng kinh phí đầu tư lắp đặt hệ thống thoát nước và tái lập mặt đường theo hiện trạng là 599.474.844 đồng trong đó: Nhà nước đầu tư hệ thống thoát nước 476.293.026 đồng; kinh phí tái lập mặt đường theo hiện trạng do Nhân dân tại hẻm 12 đóng góp là 123.181.818 đồng.

Trong suốt quá trình thi công, công trình được sự giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Nhân dân theo quy định. Sau hơn 2 tháng thực hiện, đến nay công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng với sự phấn khởi của Nhân dân phường Phú Hữu nói chung và Nhân dân tại hẻm 12 khu phố 4 nói riêng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

 

# of Views: 228
Go to top