title

Mô hình bộ máy chính quyền của thành phố Thủ Đức
Monday, 28/12/2020, 07:47 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Đầu năm 2021, khi Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 chính thức có hiệu lực, Việt Nam sẽ đón nhận thêm một thành phố mới với nhiều sự kỳ vọng về việc phát triển kinh tế- chính trị- xã hội trong khu vực mang tên Thành phố Thủ Đức. Dự kiến, ngày 31/12/2020 TP. Hồ Chí Minh sẽ làm lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố này. Vậy, trước khi sự kiện này diễn ra, hãy cùng cùng xem phân tích về bộ máy hành chính và những mục tiêu, chiến lược phát triển cũng như ý kiến về vấn đề này của những cư dân tương lai thành phố Thủ Đức nhé.

Mô hình bộ máy chính quyền của thành phố Thủ Đức.mp4

 

Văn bản pháp luật được trích dẫn trong video:

- Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh Link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo...

- Nghị định của Chính phủ số 03-CP ngày 06 tháng 01 năm 1997 về việc thành lập quận Thủ Đức, Quận 2, Quận 7, Quận 9, Quận 12 và thành lập các phường thuộc các quận mới- Thành phố Hồ Chí Minh Link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ba...

(Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/)

# of Views: 435