title

Người dân tạm trú ở TP.HCM có cần đăng ký ngay thẻ căn cước công dân gắn chip?
Thursday, 15/04/2021, 13:49 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Hỏi: "Người dân tạm trú ở TP.HCM có cần đăng ký ngay thẻ căn cước công dân gắn chip?"

Trả lời: 

- Công an TP.HCM cho biết theo quy định, Công an TP sẽ tiếp nhận đăng ký và cấp căn cước công dân gắn chip cho tất cả người dân thường trú và tạm trú trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay lực lượng Công an TP đang tập trung cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, sau khi hoàn thành sẽ cấp cho người dân tạm trú.

Trong thời gian chờ đợi, Công an TP khuyến khích người dân có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh giáp ranh có thể về đăng ký tại địa phương để được cấp căn cước công dân gắn chip sớm hơn.

Mặt khác, Công an TP.HCM cũng lưu ý từ nay đến ngày 1-7-2021, Công an TP ưu tiên cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp căn cước công dân, người đang sử dụng CMND 9 số, người có căn cước công dân và CMND 12 số đã hết hạn sử dụng, mất hoặc có thay đổi thông tin cần phải cấp lại.

Trong thời gian này, Công an TP chưa tiếp nhận đăng ký cấp đổi từ CMND 12 số và căn cước công dân mã vạch còn hạn sử dụng sang căn cước công dân gắn chip.

 

# of Views: 85