title

Người dân TP.HCM đồng lòng thực hiện nghiêm tinh thần nội dung Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ
Friday, 09/07/2021, 02:46 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM kêu gọi người dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng lòng thực hiện nghiêm tinh thần nội dung Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ “Vì Thành phố mạnh khỏe, an toàn”.

Zalo

# of Views: 27