title

Người phát ngôn cho báo chí
Tuesday, 21/04/2020, 13:58 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

STT

NGƯỜI PHÁT NGÔN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1.

Ông Nguyễn Đình Trí

CT.UBND phường

0938.888.269

ndtri.q9@tphcm.gov.vn

# of Views: 132