title

QUẬN 9 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Saturday, 19/09/2020, 06:36 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều ngày 18.9.2020 Quận uỷ, UBND quận 9 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình Hội đồng nhân dân các cấp thông qua nội dung Đề án, Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2021

Đến dự hội nghị có Đ/c Lâm Đình Thắng, Bí thư quận uỷ; Đ/c Cao Văn Minh, Phó Bí Thư Thường Trực quận uỷ; Đ/c Trần Văn Bảy, Phó Bí Thư-Chủ tịch UBND quận; Đ/c Phạm Quang Bửu UV. BTV quận uỷ-Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận, lãnh đạo các Ban đảng, phòng ban, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội quận, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường, Bí thư chi bộ và trưởng khu phố trục thuộc 13 phường.

Tại hội nghị Đ/c Trần Văn Bảy, Phó Bí Thư-Chủ tịch UBND quận cho biết Đề án thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 03 quận có tổng diện tích 211,56 km2 - quy mô dân số 1.013.795 người, là một đề án mà Thành phố Hồ Chí Minh đã ấp ủ từ nhiều năm qua, là mô hình "thành phố trong thành phố" nhằm giúp nơi đây thành "hạt nhân", một “cực” tăng trưởng mới thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, kỳ vọng Thành phố Thủ Đức trong tương lai sẽ đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh, tương đương khoảng 7% tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả nước (xét về quy mô chỉ sau GRDP của Hà Nội, lớn hơn GRDP của Bình Dương, Đồng Nai),

Thành phố Thủ Đức định hướng quy hoạch là vùng lõi của vùng kinh tế trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí cửa ngõ Đông - Bắc của Thành phố nên giữ vai trò đầu mối giao thương với quốc tế, phía Nam và của cả nước; có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, tạo thành “tiểu vùng đô thị trung tâm” của Thành phố ở phía Đông với chức năng là Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố; giữ vai trò hạt nhân sáng tạo, trở thành “cực” tăng trưởng mới dẫn dắt kinh tế toàn Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Đông Nam bộ, theo hướng kinh tế tri thức với trung tâm giáo dục đại học, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm tài chính lớn nhất khu vực, qua đó thúc đẩy sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và liên kết, hỗ trợ các tỉnh trong vùng cùng phát triển.

Để hình dung những lợi thế của thành phố Thủ Đức Đ/c Chủ tịch quận đưa ra một số số liệu của 3 quận chuẩn bị sát nhập cụ thể như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2019 của 03 quận là 23.728 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 36,52%), tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 5,5%/năm. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ năm 2019 của 03 quận đạt 41.245 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 63,48%), tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm trên 10%/năm. Tổngthu ngân sách nhà nước của 03 quận giai đoạn 04 năm (2016 - 2019) là 37.158 tỷ đồng (bình quân mỗi năm thu 9.289 tỷ đồng), tổng chi ngân sách địa phương 11.174 tỷ đồng (bình quân mỗi năm chi 2.793 tỷ đồng), đảm bảo tự cân đối thu chi ngân sách.

Triển khai kế hoạch lấy ý kiến người dân Đ/c Trần Văn Bảy chủ tịch UBND quận, yêu cầu cấp uỷ, UBND các phường và ban điều hành khu phố cần quán triệt đầy đủ tinh thần kế hoạch của UBND quận, thành lập các tổ công tác và triển khai các nhiệm vụ theo quy định pháp luật; khẩn trương lập danh sách cử tri cần được lấy ý kiến và niêm yết tại trụ sở, các khu dân cư; thực hiện khẩn trương công tác tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, yêu cầu của đợt lấy ý kiến cử tri lần này qua đó tích cực tham gia thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

Theo kế hoạch đến ngày 3/10, các phường sẽ hoàn tất việc công tác lấy ý kiến người dân cần thực hiện xong và báo cáo UBND quận.

Người dân nhận phiếu cần lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý với 2 nội dung gồm nội dung

1 là: "sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới"

2 là: "đơn vị hành chính mới lấy tên thành phố Thủ Đức".

Đ/c Chủ tịch UBND quận kêu gọi cả hệ thống chính trị cùng tham gia để hoàn thành công tác lấy ý kiếm và sớm trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định thành lập Thành phố Thủ đức.

 

TT

 
 
 
 
 
 
# of Views: 1118