Số 122/QĐ-UBND
Monday, 11/05/2020, 08:12 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu 122/QĐ-UBND
Người ký Nguyễn Đình Trí
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Phường
Lĩnh vực
Ngày ban hành 08/05/2020
Ngày hiệu lực 08/05/2020
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Quyết định ban hành quy chế làm việc của ủy ban nhân dân phường Phú Hữu
Tài liệu đính kèm
1220852020_quyet_dinh_ban_hanh_quy_che_lam_viec_cua_uy_ban_nhan_dan_phuong_Phu_Huusigned.pdf
# of Views: 116