Số 123/QĐ-UBND
Monday, 11/05/2020, 08:10 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu 123/QĐ-UBND
Người ký Nguyễn Đình Trí
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Phường
Lĩnh vực
Ngày ban hành 09/05/2020
Ngày hiệu lực 09/05/2020
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên ủy ban nhân dân phường Phú Hữu
Tài liệu đính kèm
1230952020_quyet_dinh_ve_viec_phan_cong_nhiem_vu_cua_chu_tich,_pho_chu_tich_va_uy_vien_uy_ban_nhan_dan_phuong_Phu_Huusigned.pdf
# of Views: 100