Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Friday, 17/04/2020, 20:28 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Chứng thực
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch về việc sửa lỗi sai trong hợp đồng, giao dịch

01

Bản chính

02

Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Phí

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (nơi đã chứng thực hợp đồng giao dịch trước đây)

Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

25.000 đồng/

hợp đồng, giao dịch

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/

Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức đã tham gia hợp đồng giao dịch trước đây

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

B2

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5

giờ làm việc

Theo mục I, BM 01,

BM 02,

BM 03

- Kiểm tra nội dung văn bản, giấy tờ yêu cầu chứng thực.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu BM 01(đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ); thực hiện tiếp B3.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người yêu cầu chứng thực bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu BM 02, hoặc hướng dẫn nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền chứng thực, nếu nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đầy đủ điều kiện giải quyết theo quy định thì lập Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo mẫu BM 03.

B3

Xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

02 giờ làm việc

Hồ sơ

tiếp nhận

- Ghi đầy đủ lời chứng tương ứng với từng loại hợp đồng, giao dịch (theo mẫu).

- Lấy số chứng thực.

- Trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ký.

 

B4

 

Xem xét, Ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 giờ làm việc

Hồ sơ tiếp nhận

 

Xem xét hồ sơ nếu đầy đủ theo quy định thì gạch chân lỗi sai sót cần sửa, ghi vào bên lề của hợp đồng, giao dịch nội dung đã sửa; ký tên, ghi họ tên của người sửa và ngày tháng năm sửa.

B5

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 giờ làm việc

Kết quả giải quyết

 

- Đóng dấu.

- Thu phí theo quy định.

- Trả hồ sơ cho cá nhân, có yêu cầu.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 9.doc
# of Views: 86