title

Thông báo dời lịch về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng dân cư
Thursday, 01/07/2021, 01:34 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Phường Phú Hữu thông báo về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng dân cư ngày 01/7/2021 (theo công văn số 4316/UBND-VP ngày 30/6/2021 của UBND thành phố Thủ Đức) như đã thông tin, tại Khu Vực 1 (Quận 2 cũ) vẫn thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

Riêng Khu Vực 2 và Khu Vực 3 (Quận 9 và Quận Thủ Đức cũ) sẽ dời lại theo chỉ đạo mới nhất của Thành phố Thủ Đức. Phường Phú Hữu sẽ thông báo khi có thời gian lấy mẫu chính thức, kính mong quý công dân thông cảm. Trân trọng cám ơn!

# of Views: 602