title

Thông báo số 2 công khai về việc tiếp nhận đợt vận động cứu trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai
Thursday, 12/11/2020, 01:56 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện thư kêu gọi của Ban thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, Ủy ban MTTQ Quận 9 về việc hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra được sự thống nhất của Đảng ủy Hội đồng nhân dân Ủy Ban Nhân Dân Ủy ban MTTQ Phường. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Phường đã gởi thông báo và tổ chức điểm tiếp nhận đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội bằng tình cảm tấm lòng sẻ chia, tình nguyện hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Từ ngày 15/10/2020 đến 14 giờ ngày 11/11/2020 Ủy ban MTTQ Phường Phú Hữu đã tiếp nhận được số tiền và hàng hóa với tổng số tiền là 122.936.000đ (Một trăm hai mươi hai triệu chín trăm ba mươi sáu ngàn đồng); 92 thùng mì gói, 05 thùng nước suối, 78 bao quần áo đã qua sử dụng, 400kg gạo, 20 bộ sách giáo khoa.

Đã nộp về MTTQ Quận 9 cụ thể như sau:

Đợt 1 : ngày 15/10/2020: 13.000.000 đ

Đợt 2 Ngày 20/10/2020:  18.710.000 đ

Đợt 3 ngày 21/10/2020:  13.650.000 đ

Đợt 4 Ngày 28/10/2020:  61.676.000 đ

Đợt 5 Ngày 11/11/2020:  15.900.000 đ

Tồn tại đơn vị              :                   0 đ

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Phường Phú Hữu xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết.  

Nguồn: UB.MTTQVN phường

Mời tải về văn bản gốc đầy đủ chi tiết tại đây: 

# of Views: 294