title

THÔNG BÁO lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060
Saturday, 10/07/2021, 14:02 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Công văn số 4274/UBND-QLĐT ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức về lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu triển khai lấy ý kiến góp ý đến toàn thể tổ chức và nhân dân trên địa bàn phường về đồ án Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 theo website lấy ý kiến quy hoạch trên trang chủ của website thành phố Thủ Đức qua 2 cách như sau:

- Cách 1: Truy cập đường link: https://tpthuduc.hochiminhcity.gov.vn, trên thanh công cụ bấm vào mục “Công dân” và truy cập “Thông tin quy hoạch”.

- Cách 2: Truy cập đường link: https://tpthuduc.hochiminhcity.gov.vn, trên trang chủ tìm và nhấp vào banner “Thông tin Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức”.

Ủy ban nhân dân phường đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân truy cập vào các đường link nêu trên để thực hiện đóng góp ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Trên đây là nội dung thông báo của Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

# of Views: 135