title

Thông báo về tình hình sử dụng đất tại khu vực thuộc di tích lịch sử Căn cứ Vùng bưng sáu xã tại phường Phú Hữu, quận 9.
Saturday, 20/06/2020, 03:54 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Quyết định số 4303/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố thì di tích vùng bưng sáu xã được xếp hạng di tích cấp Thành phố;

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 tại Công văn số 1385/UBND-QLĐT ngày 08/5/2020 về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến dự án tôn tạo khu di tích vùng bưng sáu xã.

Ủy ban nhân dân phường thông báo:  nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác (tự ý chặt cây, san lấp mặt bằng, làm bờ kè, làm đường đi, trồng trụ điện, xây dựng công trình trái phép …) trên khu vực khoanh vùng lập dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo khu di tích vùng bưng sáu xã.

Xem nội dung chi tiết:

Quyết định số 4303/QĐ-UBND

+ Thông báo số 128/TB-UBND

+ ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ BƯNG ÔNG THOÀN

Liên hệ: đ/c Nguyễn Tuyết Phượng, công chức Địa chính Ủy ban nhân dân phường (số điện thoại: 0908570748)

 

# of Views: 1094