title

THÔNG BÁO về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương Lịch năm 2021
Thursday, 31/12/2020, 08:18 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Treo cờ Tổ quốc dịp 30-4, 1-5 và sinh nhật Bác - Hànộimới

(ảnh:internet)

Thực hiện Thông báo số 703/TB-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 9 “Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2021”, Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2021 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ liên tục 03 ngày, từ thứ Sáu ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết Chủ nhật ngày 03 tháng 01 năm 2021 (trong đó thứ Sáu là ngày nghỉ Lễ, thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần)

2. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

3. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ Lễ nêu trên. Giao trưởng 4 Khu phố và tổ dân phố kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn dân cư. Văn phòng tham mưu sắp lịch trực trong các ngày nghỉ.

4. Các ngành, đoàn thể, khu phố, tổ dân phố thực hiện tổng vệ sinh làm sạch đẹp công sở, đường phố; vận động nhân dân trên địa bàn giữ gìn vệ sinh khu dân cư và nơi công cộng, tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn phường.

Trưởng các ngành và khu phố phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt Thông báo này./.

# of Views: 309