title

Thông báo về việc hỗ trợ phổ biến chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
Tuesday, 28/04/2020, 03:57 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 hướng dẫn triển khai thực hiện giảm giá bán điện, tiền điện do ảnh hưởng dịch COVID-19

# of Views: 427