title

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn phường Phú Hữu
Wednesday, 18/11/2020, 09:10 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức ban hành công văn số 2097/TB-CNTĐ-QLMLQ9 về việc tạm ngưng cung cấp nước tại các khu vực trên địa bàn phường Phú Hữu. UBND phường Phú Hữu xin chuyển tải văn bản cụ thể như sau:

Mời tải về văn bản gốc đầy đủ chi tiết tại đây: 

# of Views: 260