title

Thông báo về việc tăng cường thêm 01 điểm cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân thường trú tại Phú Hữu
Tuesday, 23/03/2021, 06:37 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Công an Thành phố Thủ Đức tăng cường cấp Căn cước công dân gắn chip cho người dân thường trú tại phường Phú Hữu vào ngày thứ sáu (26/3/2021) và thứ bảy (27/3/2021) tại Chung cư Thủ Thiêm Garden, 269 đường Liên Phường, phường Phước Long B.

Như vậy ngoài điểm cấp căn cước công dân gắn chip tại Nhà văn hóa phường Trường Thạnh vào ngày thứ năm (25/3/2021) và thứ sáu (26/3/2021) như đã thông báo, Công an Thành phố Thủ Đức tăng cường thêm 01 điểm cấp Căn cước công dân gắn chip cho người dân thường trú tại phường Phú Hữu vào ngày thứ sáu (26/3/2021) và thứ bảy (27/3/2021) tại Chung cư Thủ Thiêm Garden, số 269, đường Liên Phường, phường Phước Long B

Zalo

Để thuận tiện trong công tác tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip, xin mời người dân liên hệ Cảnh sát khu vực đăng ký trước khi làm các thủ tục nhằm tránh mất nhiều thời gian.

1. Ông Vũ Việt Hưng - cảnh sát khu vực khu phố 1 (tổ 1,2,4,5,6)- ĐT: 0938.394.733

2. Ông Phạm Anh Tú - cảnh sát khu vực khu phố 1 (tổ 3,7,8)- ĐT: 0939.269.929

3. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - cảnh sát khu vực khu phố 2 (tổ 1,4,5,6,7,8)- ĐT:0985.513.516

4. Ông Nguyễn Trung Quốc - cảnh sát khu vực khu phố 2 (tổ 9)- ĐT: 0931.755.053

5. Ông Phạm Thế Sơn - cảnh sát khu vực khu phố 2 (tổ 2,3,10)- ĐT: 0938.211.192

6. Ông Quách Hải Long - cảnh sát khu vực khu phố 3 (tổ 1,2,7,8)- ĐT:0909.808.331

7. Ông Phạm Hồng Minh - cảnh sát khu vực khu phố 3 (tổ 3,4,5,6)- ĐT: 0919.838.856

8. Ông Nguyễn Hoàng Anh - cảnh sát khu vực khu phố 4 (tổ 1,2,3,4)- ĐT: 0933.768.720

9. Ông Đặng Minh Đức - cảnh sát khu vực khu phố 4 (tổ 5,6,9)- ĐT: 0974.019.079

10. Ông Hồng Phi Sơn - cảnh sát khu vực khu phố 4 (tổ 7,8,10)- ĐT: 0909.037.709

Phường Phú Hữu sẽ có thông báo cụ thể đối với các đợt cấp căn cước công dân gắn chip vào thời gian tới. Người dân nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn về việc cấp Căn cước công dân gắn Chip, vui lòng nhắn tin vào trang Zalo Phường Phú Hữu thành phố Thủ Đức hoặc Công an phường Phú Hữu , số điện thoại 028.731.6010 .

# of Views: 797