title

Thông báo về việc thực hiện thu phí dịch vụ vận chuyển bù đắp một phần ngân sách (18.000đ/tháng/hộ) trên địa bàn phường Phú Hữu
Wednesday, 25/11/2020, 01:36 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Lịch thu gom và vận chuyển rác hàng ngày tại tòa nhà

Đối với các hộ gia đình, chủ nguồn thải chưa đóng phí dịch vụ vận chuyển (18.000đ/tháng/hộ) của tháng 10/2020, sẽ đóng bù vào tháng 11/2020.

Thực hiện Đề án “Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 9” giai đoạn 2020 – 2025; ngoài các nội dung theo Thông báo số 218/TB-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân phường về việc thực hiện Đề án “Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 9 giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn phường. Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu tiếp tục thông báo đến các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải trên địa bàn như sau:

1. Mức giá dịch vụ thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận 9 áp dụng đối với từng nhóm đối tượng năm 2020 như sau:

a. Đối với chủ nguồn thải là Hộ gia đình :

Tổng mức thu là: 66.000 đồng/tháng/hộ (Đã bao gồm thuế VAT); trong đó:

+ Giá dịch vụ thu gom: 48.000 đồng/tháng/hộ.

+Giá dịch vụ vận chuyển bù đắp một phần ngân sách: 18.000 đồng/tháng/hộ.

b. Đối với chủ nguồn thải là Ngoài hộ gia đình (tổ chức, nhà trọ, hộ kinh doanh, đơn vị sản xuất, …): Tự thỏa thuận theo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thực tế phát sinh theo đơn giá năm 2020 là 497,5 đồng/kg; trong đó, giá dịch vụ thu gom là 364 đồng/kg và giá dịch vụ vận chuyển là 133,5 đồng/kg (giá chưa bao gồm thuế VAT) .

2. Phương thức thu giá dịch vụ thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn:

Đơn vị thu gom sẽ trực tiếp thu 02 loại giá là giá dịch vụ thu gom tại nguồn và giá dịch vụ vận chuyển tại các hộ gia đình, chủ nguồn thải theo đơn giá, mức giá do Ủy ban nhân dân Quận ban hành.

Đơn vị thu gom sẽ thực hiện thu hộ giá dịch vụ vận chuyển bù đắp một phần ngân sách và sử dụng phiếu thu của Công ty Công ích Quận 9 từ tháng 10/2020. Tuy nhiên, do sự chậm trễ trong công tác in ấn và cung cấp hóa đơn phí dịch vụ vận chuyển bù đắp một phần ngân sách nên trong tháng 10/2020, Ủy ban nhân dân phường tạm thời chưa thu phí này. Việc thu phí dịch vụ vận chuyển tại các hộ gia đình, chủ nguồn thải sẽ tiếp tục từ tháng 11/2020 trên toàn địa bàn phường.

Đối với các hộ gia đình, chủ nguồn thải chưa đóng phí dịch vụ vận chuyển (18.000đ/tháng/hộ ) của tháng 10/2020, sẽ đóng bù vào tháng 11/2020.

3. Lưu ý khi giao rác thải sinh hoạt cho đơn vị thu gom:

Thùng đựng rác của các hộ gia đình, chủ nguồn thải phải có nắp đậy, đảm bảo vệ sinh môi trường và được bố trí đặt trong khuôn viên nhà, không để trên vỉa hè, lòng lề đường, dưới chân cột điện, nắp cống thoát nước, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Trên đây là nội dung thông báo của Ủy ban nhân dân phường gửi đến các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn được biết.

 

Mời tải về văn bản gốc đầy đủ chi tiết tại đây: 

Nguồn: UBND phường

# of Views: 268