Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
Friday, 17/04/2020, 21:16 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Tôn giáo
Nội dung:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

 

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

15 ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

 

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH-TG-1.doc
# of Views: 106