title

Thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân
Friday, 15/05/2020, 08:58 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân sẽ được thực hiện theo trình tự mới, căn cứ vào Thông tư 40/2019/TT-BCA vừa được Bộ Công an ban hành.

# of Views: 996