title

Trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19
Monday, 11/05/2020, 07:06 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Theo công văn 1360/UBND-TCKH ngày 07 tháng 5 năm 2020 thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

1. Chính sách hỗ trợ Người có công cách mạng:

- Kinh phí hỗ trợ: 500.000 đồng/1 tháng (hỗ trợ 3 tháng)

- Hiện UBND phường Phú Hữu đang thực hiện chi hỗ trợ vào ngày 8 và 9/5/2020.

2. Chính sách hỗ trợ người trong diện Bảo trợ xã hội: Người cao tuổi và Người khuyết tật:

- Kinh phí hỗ trợ: 500.000 đồng/1 tháng (hỗ trợ 3 tháng)

- UBND phường Phú Hữu sẽ thực hiện chi hỗ trợ từ ngày 10/5/2020.

3. Chính sách hỗ trợ người trong diện hộ nghèo và cận nghèo:

- Kinh phí hỗ trợ: 250.000 đồng/ 1 nhân khẩu/ 1 tháng. (hỗ trợ 3 tháng)

- UBND phường Phú Hữu sẽ thông báo thời gian chi hỗ trợ cụ thể.

4. Chính sách hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng:

- Kinh phí hỗ trợ: 1.000.000 đồng/ 1 tháng. ( thời gian áp dụng không quá 3 tháng theo tình hình thực tế)

- UBND phường Phú Hữu đã thống kê danh sách và báo cáo UBND Quận đề xuất kinh phí hỗ trợ, và sẽ thông báo thời gian chi hỗ trợ cụ thể khi nhận được kinh phí.

- Thủ tục: Để nhận hỗ trợ, người lao động sau khi được thống kê sẽ nộp bổ sung hồ sơ doTrưởng khu phố và Ban Quản lý chung cư cung cấp. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ (mẫu 04), nếu người lao động có hộ khẩu thường trú tại địa phương khác thực hiện xác nhận chưa nhận hỗ trợ tại nơi thường trú (theo mẫu Đề nghị xác nhận).

5. Chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Kinh phí hỗ trợ: 1.000.000 đồng/tháng (tối đa không quá 3 tháng). Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

- Điều kiện hỗ trợ: Người lao động được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;

3. Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện: Người lao động liên hệ UBND phường Phú Hữu (qua ông Nguyễn Văn Chiến - Công chức Văn hóa xã hội, số điện thoại: 0909026.826) để cung cấp thông tin tại mẫu đơn số 04. Nếu người lao động có hộ khẩu thường trú tại địa phương khác (tỉnh thành khác TPHCM) thực hiện thêm thủ tục xác nhận chưa nhận hỗ trợ tại nơi thường trú (theo mẫu Đề nghị xác nhận).

6. Chính sách hỗ trợ Hộ kinh doanh: có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

- Kinh phí hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

- Thủ tục: Hộ kinh doanh liên hệ ông Trần Trung Kiên - cán bộ kinh tế, số điện thoại: 033.3232173, thực hiện cung cấp thông tin theo mẫu đơn.

- UBND phường Phú Hữu đã thống kê danh sách và báo cáo UBND Quận đề xuất kinh phí hỗ trợ, và sẽ thông báo thời gian chi hỗ trợ cụ thể khi nhận được kinh phí.

7. Chính sách hỗ trợ người lao động là giáo viên, nhân viên của các cơ sở mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

- Kinh phí hỗ trợ: 1.000.000 đồng/tháng (tối đa không quá 3 tháng). Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

- Thủ tục: Phòng Giáo dục Đào tạo Quận lập danh sách và phối hợp các cơ quan thẩm định. Sau đó trình UBND Quận phê duyệt. UBND Quận sẽ chuyển kinh phí và danh sách chính thức nhận hỗ trợ về UBND phường Phú Hữu.

- Chi hỗ trợ: Sau khi nhận được danh sách và kinh phí do UBND Quận cung cấp, UBND phường Phú Hữu sẽ chi hỗ trợ và có thông báo thời gian nhận hỗ trợ cụ thể.

8. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương: Phòng Lao động TBXH Quận 9 phối hợp các doanh nghiệp thực hiện.

9. Chính sách hỗ trợ người lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động: Phòng Lao động TBXH Quận 9 phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 9- Thủ Đức thực hiện.

Lưu ý: Trường hợp người nhận hỗ trợ thuộc diện hưởng từ 02 chế độ trở lên thì chỉ được hưởng 01 chế độ hỗ trợ cao nhất.

 

** TẢI BIỂU MẪU HỖ TRỢ **:

1. GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

2. GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

# of Views: 852