title

3. ỦY BAN NHÂN DÂN
Tuesday, 21/04/2020, 10:33 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

1. DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC UBND PHƯỜNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Nguyễn Đình Trí

1966

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường

ndtri.q9@tphcm.gov.vn

0938888269

 1.  

Trần Thị Thanh Trúc

1984

Phó Chủ tịch UBND phường

ttttruc.ph.q9@tphcm.gov.vn

0907287005

 1.  

Nguyễn Minh Thuận

1976

Phó Chủ tịch UBND phường

nmthuan.ph.q9@tphcm.gov.vn

0908215939

2.  DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC VĂN PHÒNG ỦY BAN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Trần Trung Hiếu

1987

Cán bộ Văn thư – Lưu trữ kiêm Văn phòng – Thống kê

tthieu.ph.q9@tphcm.gov.vn

0383689799

 1.  

Lê Thị Thùy Hương

1986

Công chức Văn phòng – Thống kê

ltthuong.ph.q9@tphcm.gov.vn

0778226611

 

3. DANH SÁCH BỘ PHẬN MỘT CỬA (BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Trần Văn Thu

1965

Công chức Tư pháp – Hộ tịch (phụ trách Tư pháp, chứng thực chữ ký)

tvthu.ph.q9@tphcm.gov.vn

0903684208

 1.  

Trần Trọng Nghĩa

1984

Công chức Tư pháp – Hộ tịch (phụ trách Hộ tịch)

ttnghia.ph.q9@tphcm.gov.vn

0978618617

0906618122

 1.  

Nguyễn Tuyết Phượng

1984

Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường (phụ trách địa chính)

ntphuong.ph.q9@tphcm.gov.vn

0908570748

 1.  

Lê Duy Phương

1982

Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường (phụ trách xây dựng)

ldphuong.ph.q9@tphcm.gov.vn

0908327342

 1.  

Đinh Nguyễn Đăng Quang

1992

Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường (phụ trách cấp số nhà, xác nhận phi nông nghiệp)

dndquang.ph.q9@tphcm.gov.vn

0908682885

 1.  

Lê Thị Thùy Hương

1986

Công chức Văn phòng – Thống kê (phụ trách Sao y chứng thực)

ltthuong.ph.q9@tphcm.gov.vn

0778226611

 1.  

Nguyễn Văn Chiến

1961

Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Lao động Thương binh và Xã hội)

//

0909026826

4. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC KINH TẾ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Trần Trung Kiên

1995

Cán bộ kinh tế (phụ trách kinh tế, môi trường, thu tiền thuế phi nông nghiệp)

ttkien.ph.q9@tphcm.gov.vn

0333232173

5. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Phạm Thị Trâm Anh

1969

Công chức Tài chính – Kế toán

pttanh.ph.q9@tphcm.gov.vn

0903742898

 1.  

Dương Thanh Thảo

1989

Kế toán viên (kiêm công tác trẻ em; thủ quỹ)

dtthao.ph.q9@tphcm.gov.vn

0967962939

6. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC VĂN HÓA – XÃ HỘI

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Nguyễn An Quốc

1994

Cán bộ VHTT-TDTT-Gia đình (phụ trách Văn hóa – Xã hội)

naquoc.ph.q9@tphcm.gov.vn

0932050509

 1.  

Lê Trọng Hiếu

1982

Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội (phụ trách Tệ nạn xã hội, tôn giáo, dân tộc)

lthieu.ph.q9@tphcm.gov.vn

0933601161

7.  DANH SÁCH LỰC LƯỢNG THAM GIA TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Bùi Anh Tuấn

1981

Cán bộ trật tự đô thị

 

0787807359

 1.  

Phạm Duy Hiển

1984

Cán bộ trật tự đô thị

 

0931327573

8. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH – GIẢM NGHÈO – TĂNG HỘ KHÁ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Trần Thị Thanh Thúy

1987

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình – Giảm nghèo bền vững

tttthuy.ph.q9@tphcm.gov.vn

0779957799

9. DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Dương Thị Thu Vân

1985

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

(kiêm Bảo hiểm y tế hộ gia đình)

dtvan.ph.q9@tphcm.gov.vn

0976847424

 

 

# of Views: 813