Danh sách 9 điểm bỏ phiếu bầu cử tại phường Phú Hữu (23/03/2021)
Thành phố Thủ Đức đã ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 về phê chuẩn 360 khu vực bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Tại phường Phú Hữu có 9 khu vực bầu cử, cụ thể:
Thành phố Thủ Đức công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bẩu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026 (16/03/2021)
Số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 40 (bốn mươi) đại biểu. Số đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 là 13 (mười ba) đơn vị.
Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (12/03/2021)
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Điều kiện để đảng viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (24/02/2021)
Ban Tổ chức Trung ương vừa có Hướng dẫn 36 -HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 12 results.