title

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Thursday, 15/04/2021, 14:09 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23/05/2021 cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đây, Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu sẽ thông tin đến quý vị và công dân về quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Quy Trình Bỏ Phiếu Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội, HĐND Các Cấp.mp4

# of Views: 391