title

Mẫu tờ khai lĩnh vực Hộ tịch
Friday, 16/10/2020, 05:58 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

STT

Tên biểu mẫu quy định lĩnh vực hộ tịch

Tải về

 1.  

Đăng ký khai sinh

 1.  

Đăng ký khai tử

 1.  

Đăng ký kết hôn

 1.  

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 1.  

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 1.  

Đăng ký lại khai sinh

 1.  

Đăng ký lại khai tử

 1.  

Đăng ký lại kết hôn

 1.  

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

 1.  

Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi trong nước

 1.  

Đăng ký giám hộ

 1.  

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 1.  

Đăng ký Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 1.  

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 1.  

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

# of Views: 256