title

Mẫu tờ khai lĩnh vực Nhà, Đất
Wednesday, 16/09/2020, 09:06 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

I. Lĩnh vực Nhà

1. Đơn xin cấp số nhà

Tải về

2. Đơn xác nhận tình trạng nhà ở

Tải về

II. Lĩnh vực Đất

1. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tải về

2. Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Tải về

# of Views: 333