Phường Phú Hữu thông báo tiếp tục bổ sung danh sách cử tri (14/05/2021)
Phường Phú Hữu tiếp tục nhận đăng ký bổ sung danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đến 7 giờ ngày 22/5/2021