title

1. ĐẢNG BỘ
Tuesday, 21/04/2020, 09:24 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

1. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐẢNG BỘ PHƯỜNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Nguyễn Thị Hương Hiệp

1982

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy

nthhiep.q9@tphcm.gov.vn

0909.897.557

 1.  

Đặng Thanh Phong

1977

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

dtphong.q9@tphcm.gov.vn

0909.862.812

 1.  

Nguyễn Đình Trí

1966

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

ndtri.q9@tphcm.gov.vn

0938.888.269

 

2. DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Lê Thị Minh Hiếu

1981

Cán bộ Tuyên giáo

ltmhieu.ph.q9@tphcm.gov.vn

0903.132.155

 1.  

Nguyễn Thanh Minh

1991

Cán bộ tổ chức

ntminh.ph.q9@tphcm.gov.vn

0933.250.691

 

3. DANH SÁCH KHỐI DÂN VẬN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

 1.  

Đặng Thanh Phong

1977

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, trưởng Khối vận

dtphong.q9@tphcm.gov.vn

0909.862.812

 1.  

Lê Thị Minh Hiếu

1981

Cán bộ Tuyên giáo Kiêm Thường trực Khối Dân vận

ltmhieu.ph.q9@tphcm.gov.vn

0903.132.155

 1.  

Nguyễn Minh Thuận

1976

Phó chủ tịch UBND phường, thành viên Khối Dân vận

nmthuan.ph.q9@tphcm.gov.vn

0908.215.939

 1.  

Nguyễn Văn Đấu

1955

CT Hội CCB, thành viên Khối Dân vận

hccb.ph.q9@tphcm.gov.vn

0931.146.191

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

1985

Chủ tịch Hội Phụ nữ phường, thành viên Khối Dân vận

nthngoc.ph.q9@tphcm.gov.vn

0932.066.139

 1.  

Đặng Thị Nga

1971

Chủ tịch UB MTTQ VN phường, thành viên Khối Dân vận

dtnga.ph.q9@tphcm.gov.vn

0938.123.969

 1.  

Huỳnh Hồng Sơn

1970

Chủ tịch Hội Nông dân, thành viên Khối Dân vận

hhson.ph.q9@tphcm.gov.vn

0903. 194.223

 1.  

Lý Minh Hân

1991

Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên Khối Dân vận

lmhan.ph.q9@tphcm.gov.vn

078.219.1191

 1.  

Trần Thị Thanh Trúc

1987

Phó Chủ tịch UBND phường; Chủ tịch công đoàn phường

ttttruc.ph.q9@tphcm.gov.vn

0907.287.005

 1.  

Dương Thị Thu Vân

1985

Chủ tịch Hội CTĐ, thành viên Khối Dân vận

dttvan.ph.q9@tphcm.gov.vn

0976.847.424

 1.  

Nguyễn Quốc Phong

1977

Trưởng Công an phường, thành viên Khối Dân vận

 

0937.576.778

 

4. DANH SÁCH BÍ THƯ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

 1.  

Vũ Văn Tuấn

1962

Bí thư chi bộ Khu Phố 1

0989.010.792

 1.  

Phạm Quốc Tài

1956

Bí thư chi bộ Khu Phố 2

0947.836.977

 1.  

Nguyễn Anh Tuấn

1966

Bí thư chi bộ Khu Phố 3

0903.945.072

 1.  

Trương Văn Thiêm

1961

Bí thư chi bộ Khu Phố 4

0365.661.188

 1.  

Nguyễn Quốc Phong

1977

Bí thư chi bộ Công an

0937.576.778

 1.  

Nguyễn Thị Hương Hiệp

1982

Bí thư chi bộ Quân sự

0909.897.557

 1.  

Trần Thị Thanh Trúc

1984

Bí thư chi bộ Trường Mầm non Phú Hữu

0907.287.005

 1.  

Phan Thanh Phải

1975

Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Phú Hữu

0904.965.227

 1.  

Nguyễn Văn Tốt

1965

Bí thư chi bộ TrườnG THCS Phú Hữu

0908.874.367

 1.  

Đỗ Thị Thanh Loan

1982

Bí thư chi bộ Trạm y tế

0975.868.826

 1.  

Nguyễn Thanh Minh

1991

Bí thư chi bộ doanh nghiệp

0933.250.691

 

# of Views: 1413