title

Bạn nên cài ngay: ứng dụng báo cháy trên điện thoại của mình với "Help 114"
Thursday, 15/04/2021, 13:19 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Help 114.mp4

 

'Help 114' được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH nghiên cứu, ứng dụng nhằm hỗ trợ người dân chủ động thông báo cho lực lượng chức năng khi xảy ra cháy nổ, cướp giật...

TH

Nguồn: Phòng cảnh sát PCCC

# of Views: 152