title

Thông báo phong tỏa tạm thời một phần khu phố 3 và một phần khu phố 4 do có nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19
Saturday, 24/07/2021, 12:47 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Cụ thể phạm vi phong tỏa tạm thời là tổ 4,6 khu phố 3 và tổ 1,2,3,4,5,6,7 khu phố 4. Thời gian thực hiện phong tỏa bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 25/7/2021 cho đến khi có Quyết định giải tỏa

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế, người dân không được ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly, trừ nhân viên y tế, trường hợp thực hiện công vụ, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặt biệt khác.

Trong trường hợp cá nhân không tuân thủ các yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Zalo

Zalo

Trong thời gian phong tỏa cách ly y tế, người dân trong khu vực phong tỏa vui lòng liên hệ khi cần hỗ trợ mua giúp nhu yếu phẩm, thực phẩm hoặc các nội dung cần hỗ trợ khác:

1. Hỗ trợ về y tế: Liên hệ bà Đỗ Thị Thanh Loan - Trưởng Trạm y tế, số điện thoại: 0975.868.826

2. Thường trực Ban chỉ đạo:

- Ông Nguyễn Đình Trí - Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch vệnh Covid -19 ; số điện thoại: 0938.888.269

- Bà Trần Thị Thanh Trúc - Phó Chủ tịch UBND phường, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch vệnh Covid -19; số điện thoại: 0907.287.005

* Hỗ trợ MUA GIÚP nhu yếu phẩm vui lòng liên hệ các đồng chí phụ trách từng tổ dân phố cụ thể như sau:

Tổ 4 và tổ 6 khu phố 3: Đc Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Phó Bí thư Đoàn phường, số điện thoại 0377885767

Tổ 1 khu phố 4: Đc Lê Thị Thị Thuỳ Trang - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ, số điện thoại 0767867968

Tổ 2 khu phố 4: Đc Nguyễn Thị Kiều Diễm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường, số điện thoại 0909284909

Tổ 3 khu phố 4: Đc Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch Hội Nông dân, số điện thoại 0933250691

Tổ 4 khu phố 4: Đc Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ phường, số điện thoại 0932066139

Tổ 5 khu phố 4: Đc Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh, số điện thoại 0983792247

Tổ 6 khu phố 4: Đc Lý Minh Hân - Bí thư Đoàn thanh niên, số điện thoại 0782191191

Tổ 7 khu phố 4: Đc Đặng Thị Nga - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường số điện thoại 0938123969

* Người dân có hoàn cảnh khó khăn nếu chưa nhận được hỗ trợ nhu yếu phẩm vui lòng liên hệ Đc Đặng Thị Nga - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường số điện thoại 0938123969

Hotline: số 0932155767 (đc Lê Trọng Hiếu - Cán bộ văn phòng Đảng uỷ phụ trách)

# of Views: 458