THỜI HẠN SỬ DỤNG CHỨNG MINH NHÂN DÂN, CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Wednesday, 24/02/2021, 02:19 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hết hạn sử dụng sẽ không có giá trị trong mọi giao dịch mới phát sinh. Vì vậy người dân cần lưu ý về thời hạn sử dụng CMND, thẻ CCCD.
# of Views: 177