Hưởng ứng treo cờ chào mừng Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 (01/09/2020)
Thực hiện thông báo số 168/TB-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các công sở, trụ sở các hội, các doanh nghiệp và hộ dân cư trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh.
KHAI MẠC GIẢI CHẠY ONLINE MỞ RỘNG TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU (29/08/2020)
Sáng ngày 29/8/2020, phường Phú Hữu khai giải chạy online nhằm thiết thực Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2/9; Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng