Lễ dâng hương, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Bèo về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (16/10/2020)
Phường Phú Hữu phối hợp cùng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, Ban Chỉ đạo 24 Quận 9 tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Bèo về Nghĩa trang liệt sĩ Tp Hồ Chí Minh trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với anh hùng, liệt sĩ