Ra mắt hội Cựu giáo chức Phú Hữu (11/10/2020)
Ngày 10 tháng 10 năm 2020, Hội Cựu Giáo chức phường Phú Hữu ra mắt với 19 thành viên là nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức trong các trường học và cơ quan giáo dục - đào tạo hiện đang sinh sống trên địa bàn phường Phú Hữu.
Thông tin tuyên truyền về đề án thành lập thành phố Thủ Đức (trên cơ sở sắp xếp Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức) (25/09/2020)
Căn cứ tài liệu tuyên truyền của UBND thành phố về việc thành lập thành phố Thủ Đức (trên cơ sở sắp xếp Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức). UBND phường Phú Hữu kính chuyển thông tin tuyên truyền về đề án thành lập thành phố Thủ Đức, cụ thể:
KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG VIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU (24/09/2020)
Công trình xây dựng công viên phường Phú Hữu là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thông báo mức giá thu gom, vận chuyển và tần suất thu gom rác được áp dụng từ tháng 9 năm 2020 (23/09/2020)
Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu thông báo đến các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải những nội dung quy định đơn giá, mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận 9 áp dụng đối với từng nhóm đối tượng năm 2020
QUẬN 9 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC (19/09/2020)
Chiều ngày 18.9.2020 Quận uỷ, UBND quận 9 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình Hội đồng nhân dân các cấp thông qua nội dung Đề án, Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2021