title

2. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Thứ ba, 21/04/2020, 09:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Email

Điện thoại

  1.  

Đặng Thanh Phong

1977

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

dtphong.q9@tphcm.gov.vn

0909.862.812

  1.  

Lê Thị Minh Hiếu

1981

Phó Chủ tịch HĐND phường

ltmhieu.ph.q9@tphcm.gov.vn

0903.132.155

 

Số lượng lượt xem: 651