title

4. CÔNG AN PHƯỜNG
Thứ ba, 21/04/2020, 11:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÔNG AN PHƯỜNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 1.  

Trung tá Nguyễn Quốc Phong

Trưởng công an phường

0938888269

 1.  

Trung tá Nguyễn Văn Thông

Phó Trưởng công an phường

0907287005

 1.  

Thiếu tá Trương Văn Hiến

Phó Trưởng công an phường

0908215939

2. DANH SÁCH CẢNH SÁT KHU VỰC 4 KHU PHỐ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 1.  

Vũ Việt Hưng

CSKV-KHU PHỐ 1

0938394733

 1.  

Nguyễn Ngọc Hiếu

CSKV-KHU PHỐ 2

(Phụ trách Tổ 1,4,5,6,7,8)

0985513516

 1.  

Nguyễn Trung Quốc

CSKV-KHU PHỐ 2

(Phụ trách Tổ 9)

0931755053

 1.  

Phạm Thế Sơn

CSKV-KHU PHỐ 2

(Phụ trách Tổ 2,3,10)

0938211192

 1.  

Quách Hải Long

CSKV-KHU PHỐ 3

(Phụ trách Tổ 1,2,7,8)

0909808331

 1.  

Phạm Hồng Minh

CSKV-KHU PHỐ 3

(Phụ trách Tổ 3,4,5,6)

0919838856

 1.  

Hồng Phi Sơn

CSKV-KHU PHỐ 4

(Phụ trách Tổ 7,8,10)

0903997709

0909037709

 1.  

Nguyễn Hoàng Anh

CSKV-KHU PHỐ 4

(Phụ trách Tổ 1,2,3,4)

0933768720

 1.  

Đặng Minh Đức

CSKV-KHU PHỐ 4

(Phụ trách Tổ 5,6,9)

0974019079

 

Số lượng lượt xem: 2946