title

5. QUÂN SỰ PHƯỜNG
Thứ ba, 21/04/2020, 11:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

  1.  

Trương Minh Phụng

1979

Phường đội trưởng

0903305976

  1.  

Lê Tấn Phúc

1984

Phường đội phó

0905287839

  1.  

Nguyễn Hoàng Thôi

1988

Phường đội phó

0938268291

  1.  

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

1991

Thống kê phường đội

0932733893

Số lượng lượt xem: 723